top of page
Academics

AKADEMIKS

Buhay, Pagmamahal, at Pag-aaral

Ang programang pang-akademiko sa Ali'iolani Elementary School ay nagbibigay-diin sa bawat aspeto ng paglaki at pag-unlad ng mag-aaral, habang natutugunan ang mga kinakailangan ng estado. Ang mga angkop na laki ng klase at pambihirang, kwalipikadong mga guro ay nagbibigay-daan sa amin na mag-alok ng komportable at inklusibong kapaligirang pang-edukasyon, habang tinitiyak na natatanggap ng bawat estudyante ang indibidwal na atensyon at suporta na kailangan nila.

JPOs

MGA JUNIOR POLICE OFFICERS (JPO)

Ang aming Junior Police Officers ay binubuo ng mga dedikadong 5th grader na nagpapatrolya sa aming campus upang matiyak ang kaligtasan ng aming mga estudyante at komunidad.

STUDENT COUNCIL

Nagpupulong ang aming Student Council sa mga working lunch para talakayin at magpasya sa mga aktibidad ng mag-aaral sa buong taon. Kasama sa Konseho ang mga opisyal na inihalal ng lupon ng mag-aaral, mga kinatawan ng klase, at Bise-Principal/Advisor na si G. Hosoda.

Aliiolani Student Council
bottom of page