top of page

MALIIT NA MUNICIPAL SEPARATE STORM SEWER SYSTEM (MS4) PROGRAM

Ang Maliit na Munisipyo  Ang programa ng Separate Storm Sewer System (MS-4) ay bahagi ng pagsisikap ng Environmental Protection Agency (EPA) na pangalagaan, protektahan, at pahusayin ang mga yamang tubig ng Nation mula sa maruming storm water runoff. Ang mga paaralan ng Department of Education (DOE) sa Oahu ay unti-unting susunod na susunod kasama ang pangangailangang ito sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga programa tulad ng edukasyon, pagsubaybay, pagpapatupad, paglilinis, at taunang pag-uulat. Ang programang ito ay nakakaapekto sa lahat ng gumagamit ng DOE campus sa Oahu, kabilang ang mga kawani, mag-aaral, at lahat ng gumagamit ng komunidad.  

bottom of page