top of page

PAARALAN
KOMUNIDAD
COUNCIL (SCC)

 Ang School Community Council (SCC) ay isang inihalal na lupon ng pagpapayo na tumutulong sa pagbuo at pagrepaso ng mga bagong patakaran ng paaralan, nakatutok sa tagumpay ng mag-aaral, at nakikilahok sa pagsusuri at pagpili ng punong-guro ng paaralan.

bottom of page