top of page

Mensahe ng Principal

BUHAY, PAGMAMAHAL, AT PAG-AARAL

Misyon namin na tulungan ang bawat bata na madama na tinatanggap, konektado, at bahagi ng aming pamilyang Ali'iolani. Bukod pa rito, sinisikap naming hamunin ang bawat mag-aaral na lumago sa kanyang mga kakayahan sa akademiko at maging handa para sa middle school at high school. Sa Ali'iolani, mayroon kaming mahuhusay na guro na gumugugol ng maraming oras sa pagpaplano at paglikha ng mga aktibidad sa silid-aralan upang hikayatin ang aming mga mag-aaral sa pag-aaral. Ginagamit ng aming mga guro ang pinakamahuhusay na kasanayan na nakabatay sa pananaliksik at sinusuri ang data ng akademiko upang matukoy ang mga kasalukuyang antas ng kasanayan at upang magtakda ng mga layunin para sa paglago at pagpapabuti para sa lahat ng mga mag-aaral.

Ikinararangal kong maglingkod bilang Principal ng Ali'iolani Elementary School. Isang pribilehiyo na maging bahagi ng isang komunidad kung saan ang mga magulang, guro at mag-aaral ay nagmamalasakit sa isa't isa at nagsusumikap na bumuo ng mga positibong relasyon na sumusuporta sa akademiko at panlipunang paglago. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin sa 808.733.4750.

Taos-puso,

Tim Hosoda

bottom of page