top of page
Self-Directed Learners
GLO 1

Self-Directed
Mag-aaral

Ang kakayahang maging responsable para sa sariling pag-aaral.

Quality Producers
GLO 4

Kalidad
Producer

Ang kakayahang kilalanin at makagawa ng kalidad ng pagganap at kalidad ng mga produkto.

Community Contributors
GLO 2

Tagapag-ambag ng Komunidad

Ang pag-unawa na mahalaga para sa mga tao na magtulungan.

Effective Communicators
GLO 5

Epektibo
Komunikator

Ang kakayahang makipag-usap nang mabisa.

Complex Thinkers
GLO 3

Kumplikado
Nag-iisip

Ang kakayahang magsagawa ng kumplikadong pag-iisip at paglutas ng problema.

Effective & Ethical Users of Technology
GLO 6

Epektibo at Etikal
Mga Gumagamit ng Teknolohiya

Ang kakayahang gumamit ng iba't ibang teknolohiya nang epektibo at etikal.

bottom of page