top of page
pajama_day.jpg

ANG ATING PANANAW

Pagpapalakas ng mga mag-aaral

gumawa ng pagbabago.

rainbow-day.jpg

ATING  

MISYON

Ang Ali'iolani Elementary School ay nagbibigay ng isang sumusuportang komunidad na nagpapahalaga sa: Pamumuhay, Pagmamahal at Pag-aaral.

rainbow-week2122-17.jpg

PAG -AASAHAN NG UGALI

Maging mabait

Maging magalang

Maging responsable

20200130_141108.jpg

SCHOOL CREED

Bilang isang makapangyarihang Ali'i

Ipinapangako kong susundin ko ang mga tuntunin ng ating paaralan,

magsanay ng positibong pag-uugali,

igalang ang karapatan ng iba,

bumuo ng mga kasanayan sa pisikal na fitness,

magsikap na maging pinakamahusay sa abot ng aking makakaya

upang mas mapagsilbihan ang ating paaralan,

komunidad, estado, at bansa

20220908_075223-01.jpg

ALMA MATER

Papuri sa Ali'iolani School

Pinupuri namin ang iyong maharlikang pangalan

Oh, bounded ng Sixth at Waialae

Pati sina Keanu at Seventh

Ipinagmamalaki naming maging bahagi kami

Ang school namin sa Kaimuki

Mabuhay sa Ali'iolani School

Ang aming Alma Mater ay totoo

bottom of page