top of page

MGA GAWAIN

Makialam

Dahil naniniwala ang Ali'iolani Elementary School sa mga mag-aaral na lumalaki, umuunlad at nagbubuklod sa labas ng silid-aralan, mayroong iba't ibang aktibidad na magagamit para sa lahat ng uri ng mga interes. Tingnan sa ibaba para matuto pa.

NAGLULUTO  CLUB

Bukas ang club na ito sa mga mag-aaral sa ikaapat at ikalimang baitang. Ang mga mag-aaral ay tuklasin ang mga pangunahing kasanayan sa pagluluto tulad ng pagputol, pagsukat, pagprito, pagluluto sa hurno, at pagpapakulo. Isang pangunahing pagkain ang itatampok bawat linggo.

STEM CARS

Sa buong taon, matututunan ng mga estudyante ang tungkol sa Science, Technology, Engineering, at Math sa pamamagitan ng mga sasakyan. Matututo ang mga mag-aaral kung paano mag-ukit at magpinta ng kahoy upang lumikha ng mga pine derby na kotse, 3D print, magtayo ng mga makina, at chassis at matutunan kung paano i-gear ang mga kotse para sa isang track ng slot ng kotse. Ang mga mag-aaral ay makakagawa ng mga remote control na kotse at makakarera sa mga ito laban sa kanilang mga kapantay. Ang mga pang-araw-araw na kasanayan na nakatuon sa komunikasyon, pagtutulungan ng magkakasama, at paglutas ng problema ay naaantig sa bawat klase. Salamat kay G. Terry at Ms. Traci sa lahat ng iyong pagsusumikap at dedikasyon sa aming mga mag-aaral. 

JAPANESE CLUB

Ang Japanese Club ay nagpupulong minsan sa isang linggo para sa bawat grade-level grouping tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes pagkatapos ng klase.

STEM CLUB

Binubuo ng mga mag-aaral ang kanilang pagtutulungan at mga kasanayan sa pamumuno upang tuklasin ang mga paksang STEM (Science, Technology, Engineering, at Math) na nagpapakita ng kanilang mga personal na interes at karanasan. Bawat taon, ang mga mag-aaral na natukoy ng mga rekomendasyon ng guro ay maaaring hilingin na mag-aplay para sa isang lugar sa STEM Club. Kung pipiliin, ang mga mag-aaral na ito ay tutulong na matukoy ang mga aktibidad ng STEM Club para sa school year. Bawat taon ay isang bagong pakikipagsapalaran! Nangangailangan ang STEM Club ng time commitment at nagpupulong sa labas ng oras ng paaralan.

UKULELE CLUB

Kami ay mapalad na magkaroon ng Mr. Kendyll Miyashiro mula sa Jarrett upang pamunuan ang aming Ukulele Club sa kanilang ikatlong taon. Sa taong ito, nagpulong ang Ukulele Club tuwing Biyernes mula 2:30-3:30pm sa room D3. Ang Ukulele Club ay inaalok sa ika-4 at ika-5 baitang.

CLUB NG PAnanahi

Palaging nag-aaral ang club ng pananahi. Salamat kay Gng. Chang at Gng. Wells  sa pagbibigay sa ating mga mag-aaral ng mga kasanayan na gagamitin nila sa buong buhay nila. 

Morning Workout Club

Ang mga pag-eehersisyo sa umaga kasama si Mr. Rod ay naghahanda sa utak ng mga estudyante na matuto. Ang mga mag-aaral ay gumagawa ng mga tabla, sit-up, push up, pull-up at sprint sa aming pangunahing larangan.

RAINBOW ART

Ang Rainbow Art ay isang after school program na inaalok sa pamamagitan ng Rainbow Art Studio sa direksyon ni Ching Kim.  

Natututo ang mga mag-aaral ng Rainbow Art sa mga pangunahing kaalaman ng sining habang nag-eeksperimento sa iba't ibang media at natutuklasan ang mga mahusay na gawa at diskarte ng mga artista.

Nagpupulong ang klase tuwing Martes pagkatapos ng klase mula 2:30-3:30pm.

ROBOTICS at CODING

Ang Hawai'i Robotics ng Sylvan Learning Center ay nagbibigay ng mga klase pagkatapos ng paaralan. Mayroong 12 session para sa bawat klase. Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang kanilang website. 

bottom of page