top of page

Paunawa ng Walang Diskriminasyon

Equity Specialist para sa Mga Paaralan sa Kaimuki-McKinley-Roosevelt Complex

Maaari mo ring kontakin ang taong ito para sa mga tanong o alalahanin na may kaugnayan sa hindi diskriminasyon at anti-harassment sa iyong paaralan:

L. Kaipo Ka'awaloa

Civil Rights Compliance Office Equity Specialist, Kaimuki-McKinley-Roosevelt Complex Area

HIDOE Civil Rights Compliance Office

Mailing Address

Opisina ng Distrito ng Honolulu

4967 Kilauea Avenue

Honolulu, Hawaii 96816

Telepono: 808.892.6887

Email Address: lea.kaawaloa@k12.hi.us

Mga file:

bottom of page