top of page
" "

PRIVACY  MGA KARAPATAN

Alamin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado habang nalalapat ang mga ito sa 1) impormasyon sa talaan ng mag-aaral; 2) impormasyon sa direktoryo; 3) mga survey at iba pang pangongolekta ng impormasyon; at 4) impormasyon sa recruitment ng militar. Para sa higit pang impormasyon sa iyong mga karapatan sa privacy, ang mga batas na nagpoprotekta sa kanila, at kung paano gamitin ang iyong mga karapatan, makipag-ugnayan sa administrator ng iyong paaralan o bisitahin ang  http://bit.ly/FERPAHI.

Alamin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado habang nalalapat ang mga ito sa 1) impormasyon sa talaan ng mag-aaral; 2) impormasyon sa direktoryo; 3) mga survey at iba pang pangongolekta ng impormasyon; at 4) impormasyon sa recruitment ng militar. Para sa higit pang impormasyon sa iyong mga karapatan sa privacy, ang mga batas na nagpoprotekta sa kanila, at kung paano gamitin ang iyong mga karapatan, makipag-ugnayan sa administrator ng iyong paaralan o bisitahin ang  http://bit.ly/FERPAHI.

Colorful Fruits
bottom of page